Monthly Archives: kovo 2014


Eglutės – Daina apie Kauną

Apie 1968 metus grupė merginų, besimokiusių Kauno J.Naujalio meno mokyklos fortepijono klasėje, nutarė neatsilikti nuo mados ir išbandyti savo jėgas grodamos gitaromis.
1971 metais „Eglutes“ paliko grupės lyderė vokalistė Rasa Matukonytė. Grupė iširo.


Refleksija į Igno Rubiko straipsnį 1

Sakyčiau, šitą pranešėją galima būtų kviesti į renginį (geopolitikos temą), nes jau priėjome prie dualaus (juoda-balta) mąstymo ribos, atėjo laikas primityvius dalykus garsiai įvardinti (net jei hierarchų ar vedlių propaguojamus), pasiūlyti ir kitokio mąstymo būdus: – Iš Europos Sąjungos gauname nepaprastai daug, ji yra kertinis geopolitinis garantas, saugantis mus nuo politinės ir karinės grėsmės iš […]


VDU alumnai diskutavo apie laisvę ir intelektą

Citata: „Pasak S. Kriaučionio, pasirinkęs darbą laboratorijoje jis įgavo mokslinę laisvę – pačiam pasirinkti tyrimų projektą. „Kita vertus, tai darbas, kuriam reikia atsidavimo – dirbame išties daug, bet į priekį veda noras atrasti kažką nauja ir padėti žmonėms“, – teigia jis. „Nesureikšminu materialinių dalykų, stengiuosi nepasiduoti vartojimo kultūros pinklėms, neprisirišti prie gyvenamosios vietos – tai tos […]


Filosofo A.Juozaičio teksto fragmentas

FESTIVALIO GEOPOLITIKOS-GEOEKONOMIKOS GRUPĖS TEMINIUS KLAUSIMUS sukonkretinti padėjo pats gyvenimas ir jo aktualijos Filosofo A.Juozaičio teksto fragmentas, citata:“ – Nuo ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo sie­kė­me tap­ti Va­ka­rų pa­sau­lio da­li­mi, jau de­šimt­me­tį pri­klau­so­me NA­TO ir Eu­ro­pos Są­jun­gai. Ar iš tie­sų Lie­tu­va ra­do sa­vo vie­tą šiuo­lai­ki­nė­je Va­ka­rų ci­vi­li­za­ci­jo­je? – Ne­ra­do. Ir ne­beieš­ko. – Ko­kias svar­biau­sias prob­le­mas mū­sų ša­ly­je iš­skir­tu­mė­te? – […]


Apie festivalį

DĖL VASAROS FESTIVALIO Istorinis-kultūrinis kontekstas Gyvename globalių permainų ir naujų iššūkių laikmečiu. Nauji laikai reikalauji naujo požiūrio, naujų metodų, naujo įsisąmoninimo, net atnaujintų pasaulėžiūros ir pasaulėjautos. Kodėl festivalis Festivalius yra lanksčiausiai, linksmiausia, įtaigiausia neformalaus bendravimo ir saviugdos forma, natūraliai jungianti kelionių ir pažinimo romantiką su idėjų ir stilistikos sklaida. Kodėl jaunimo Naujiems dalykams būtinas pakankamas […]